تبلیغات

کد تعرفه

سایز بنر

قیمت

H - (قسمت هدر قرار میگیرد)

468 در 60 پیکسل

3000 تومان

http://chargekh.ir/img/pardakht-key.png

R - (ستون راست قرار میگیرد)

300 در 250 پیکسل

2500 تومان

http://chargekh.ir/img/pardakht-key.png

URC - (گوشه راست بالا قرار میگیرد)

240 در 120 پیکسل

4000 تومان

http://chargekh.ir/img/pardakht-key.png

           ***تمامی قیمت ها برحسب تومان می باشد

**به دلیل برخی مشکلات جهت سفارس ابتدا آدرس سایت را بهمراه بنر و کد تعرفه به ایمیل زیر فرستاده
و پس از تأیید نسبت به پرداخت اقذام نمایید.
Email : alikhsoftwares@gmail.com